138653026

Shkarkimet

 • Manuali i përdorimit të sistemit të leximit të njehsorit me telekomandë HAC-ML V1.0
  Manuali i përdorimit të sistemit të leximit të njehsorit me telekomandë HAC-ML V1.0
 • Moduli i matjes HAC-MLW LoRaWAN
  Moduli i matjes HAC-MLW LoRaWAN
 • Manuali i Përdoruesit të Modulit HAC-MLWA
  Manuali i Përdoruesit të Modulit HAC-MLWA
 • Manuali i përdorimit të leximit të njehsorit HAC-NBh
  Manuali i përdorimit të leximit të njehsorit HAC-NBh
 • Manuali i përdorimit të Modulit HAC-NBi
  Manuali i përdorimit të Modulit HAC-NBi
 • Manuali HAC-WRW-I
  Manuali HAC-WRW-I